Den daglige kabbalaleksjonen 19.01.2012

Shamati #59, “About the Rod and the Serpent”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “Three Lights”, (linje: “As it is”, begynner med: “This is a light that illuminates”), Avsnitt 142, Leksjon 40
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, ”The Eser Sefirot of ha Olam Nekudim,” (Begynner med: “Upper AVI mate for Zon and Yeshsut are contained in them”), Avsnitt 6, Leksjon 5
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

“Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 49, Leksjon 25
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål