Den daglige kabbalaleksjonen 29.01.2012

Forberedelse til leksjonen
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Rabash, “Letter 40
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “Let Us Make Man”, Avsnitt 172, Leksjon 48
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, Avsnitt 19, Leksjon 11
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 61, Leksjon 31
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål