Den daglige kabbalaleksjonen 31.01.2012

Forberedelse til leksjonen 
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Rabash, Dargot HaSulam, “The Main Thing That We’re Lacking”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “Let Us Make Man”, Avsnitt 179, Leksjon 50
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, (Begynner med: “The third Behina of the Nekudim“), Avsnitt 20, Leksjon 13
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 69, Leksjon 33
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål