Den eneste inngangen til den høyere virkeligheten

Rabash, «Love of Friends»(forkortet versjon): Den eneste inngangen til den spirituelle virkeligheten og å oppnå en ny fornemmelse, er når noen mennesker med et lite ønske (en mangel) om å tre ut fra egoismen samler seg. De kan allikevel ikke gjøre det selvstendig, uten hjelp utenfra. Selv om de forsøker å komme sammen for å få kontakt, klarer de det ikke. For at de skal kunne knytte seg sammen, trenger de påvirkning fra det generelle lyset. Siden det lyset kommer fra den ene, enestående og forente, forener det våre ønsker til ett eneste ønske. Hver person fornemmer en forent skapning, der vi smelter sammen i ønskene våre og blir fyllt av lyset.

Hver og èn av dem har evnen til å avdekke giveregenskapen (påvirkningskraften), men de klarer ikke å utføre det i handling. Men hver og èn av dem går inn i gruppen. Dersom hvert menneske som entrer gruppen bøyer seg for den ved å godta betingelsene, da blir gruppen til ett legeme, et eneste ønske.

Gjør alt som er i vår makt og forløsningen vil øyeblikkelig komme ovenfra, så snart vi gjør en viss innsats for å forenes. Det aller viktigste vi står overfor akkurat nå er vennenes samhørighet. Vårt eneste mål er å oppnå et slikt samhold, streben og intensjon mellom oss at det tiltrekker lysets påvirkning. Da fullfører lyset arbeidet, ved å forene oss. Anstreng dere mer og mer for å oppnå dette, for det vil oppveie for all mangelen. Når dere endelig forenes, oppnår du likhet med lyset.

Fra den virtuelle leksjonen, 27/11/11

Kommentarer / Spørsmål