Den Høyere Verden kan man ikke tilegne seg med tankene

Før disse fire verdener var et uendelig lys, det var et lys uten ende, Navnet er ett, i forunderlig skjult enhet,

Og selv i englene som er nærmest Ham

Finnes ingen kraft og ingen oppnåelse i Den Evige

For det finnes ingen skapning som kan gripe Ham med tanken

For Han har intet sted, ingen grenser, intet navn.

(Ari, Livets tre)

Spørsmål: Om tanken ikke kan fatte den evige verden, hvorfor skal man da skrive om den?

Svar: En forståelse av at det er umulig å fatte den er også en oppfatning. Faktum er at det er grader av forståelse av Skaperen, og der iblandt er det et stadium som man helt enkelt ikke kan eksistere på, fordi vi må bli helt gjenfødt for å kunne være der.

I fremtiden, når hele skapelsen blir som Skaperen, da vil vi bli i stand til å nå denne siste stadiet. I mellomtiden kan vi bare tilegne oss de lavere stadier av Skaperen, fordi vi er til på forskjellige tilstander i forhold til hverandre.

Kabbalister skriver at vårt sinn er en konsekvens av våre ønsker. Derfor kan vi ikke gjøre noe uten at vi endrer våre ønsker og begjær. Gjennom våre tanker kan vi ikke oppnå det vi har lest om.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 7/5/22

Kommentarer / Spørsmål