Den indre gruppen

I virkeligheten er det ikke gruppen som skal påvirke deg, men du som må ha den rette holdningen til gruppen selv. Når vi sier at gruppen må påvirke mennesket, ønsker vi å inspirere hvert menneske til å gi til gruppen.

Gruppens svar kan være sterkt eller svakt, men det vil ikke påvirke mennesket. Det er fordi vårt samhold og våre samhandlinger skjer med den indre gruppen, ikke den ytre. Den eksterne oppførselen til vennene har ingen avgjørende rolle.

Alt er avhengig av hvor sterk min holdning til dem er, hvor mye jeg prøver å føle deres indre streben som ikke er avhengig av meg eller dem. Dette er en spirituell virkelighet, og samholdet mellom oss er på det uendelige nivået.

Derfor påvirker gruppen deg i den grad du har den riktige holdningen ovenfor den og ønsker å ta imot dens påvirkning, det den har å gi.

Fra første del av Morgenleksjonen 27/12/10, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål