Den mektige veiens faser

Spørsmål:  Rabbi Rambam sa at sannheten gradvis vil avdekkes for de som er små. Når vi jobber med barn pålegger vi dem ikke direkte samhørighet, men vi prøver å flette dette budskapet inn i lek og studier. Kan en altfor tydelig beskjed skade og slå tilbake på et barn?

Svar: I løpet av vår utvikling går vi igjennom fire nivåer: uorganisk, organisk, bevegelig og kommuniserende. Som regel kan objekter på det uorganiske nivået gjøres om til den formen du gir dem, hvis du bare har nok energi til å gjøre dette. Ved å benytte deg av riktig mengde energi, kan du ødelegge strukturen til et metall og gjenoppbygge det gjennom oppvarming, trykk og andre slike påvirkninger.

På det vegetative nivået er situasjonen annerledes: For å gi en plante en annen form, må du forstå dens natur. Et tre krever spesiell dyrking og omsorg, og hvis du er ekspert på hvordan du skal gjøre dette, kan du oppnå den ønskede formen ved å følge treet gjennom dets vekstprosess.

Du må med andre ord utvikle deg til et nivå hvor du kan ta vare på treet, noe som innebærer at du tar det inn i deg selv slik at du kan bli kjent med det. Basert på dette indre bildet vil du så kunne utføre arbeid på den ytre formen og slik oppnå det resultatet du ønsket.

For å kunne håndtere det bevegelige (animalske) nivået av utviklingen, er det igjen nødvendig å lære å kjenne dets natur, å løfte seg over det og ta det inn i deg. Da vil du kunne temme og trene dyr. Det må selvfølgelig skje innenfor bestemte rammer, men du kan trene dem til å utføre visse handlinger som de er i stand til å lære. En barneinstruktør jobber også på samme måte.

Disse utviklingsnivåene – uorganisk, organisk og bevegelig – er små, ”barnslige” nivåer sammelignet med en voksen, og de avslutter dette nivået på stadiet ”13 år”. Fra ”13 år” og videre har du med mennesket i en person å gjøre, og du behandler han følgelig fullstendig annerledes. Du aksepterer han som en del av gruppen, behandler han som en venn, løfter han gjennom eksempler på gjensidig samarbeid og tilbyr han et sted der han kan arbeide.

Dette er de forskjellig fasene når det gjelder arbeid i barnegruppene.

Fra den femte delen av Morgenleksjonen 27/06/11, «Matan Torah (The Giving of the Torah)»

Kommentarer / Spørsmål