Den moderne kvinne og kabbala

thumbs_laitman_622_02Spørsmål: Jeg har hørt at det er forbudt å studere kabbala for menn som er under 40 år, og totalt forbudt for kvinner. Hvordan kan det stemme?

Svar: Baal HaSulam svarer på dette spørsmålet grundig i introduskjon til studiet av de ti sefirot. Han sier at det ikke finnes noen begrensninger, hverken for menn eller kvinner, alder eller kjønn.

Det fantes kvinner som var kabbalister gjennom historien som Sarah, Leah og Miriam, sammenlignet med dem var menn som små barn. Det fantes mange kvinner som satt sitt preg på historien i deres spirituelle oppstigning.

Det fantes kvinnelige kabbalister som befant seg på nivået av profeter. En profet er ett spirituelt nivå der en person sammenkobles med skaperen på en totalt avdekket måte. Det fantes kvinner som andre, inkludert vismenn, eldre og erfarne ville komme for å mottta råd angående deres spirituelle oppstigning. Dette betyr at de befant seg over menn!

Spørsmål: I moderne tider studerer også kvinner kabbala samt streber etter å nå høye posisjoner i verden som i forretninger og regjeringer. Betyr dette at menn ikke utfører sin rolle, og derfor utvikler kvinner seg i denne retningen?

Svar: Ja, dette indikerer at vi nærmer oss verdens ende. Jeg sier det ikke på en nedsettende måte. Det er en tilstand der menn totalt mister ønsket om å styre verden, mens dette ønske blir antent i kvinner, som er et tegn på at vår verden i utgangspunktet har nådd sin endelige tilstand.

Kommentarer / Spørsmål