Den største straffen

Spørsmål: Noen ganger sier vi at den verden vi lever i er et helvete. Hva er forskjellen mellom konseptet «helvete» i det spirituelle og den fysiske tolkningen av det?

Svar:  I henhold til læren om kabbalah kalles følelsen av flammende hat mot andre for «helvete». Det er en følelse av avvisning fra vennene og skaperen som avdekkes i «Malchut» (i ønsket), som i forhold til vårt spirituelle nivå oppleves som flammer. 

Nå fornemmer vi ikke følelsen på den måten: «Jeg vil ikke se på ham, vil ikke snakke med ham, jeg liker ham ikke og derfor avviser jeg ham». Vi befinner oss ennå ikke i en tilstand der vi elsker eller hater. Helvete er en tilstand av hat som viser seg på spirituelt nivå.

Men en enda dypere følelse av helvete er en tilstand av å være frakoblet kontakt med skaperen. Det er den største straffen, men ikke i forhold til vårt nåværende nivå.

Fra det grunnleggende kabbalahkurset, 23/12/2012

Kommentarer / Spørsmål