Den strengeste dommeren

Så lenge du ikke har oppnådd spiritualitet må du ikke akseptere historiene til kabbalistene som fakta som ikke trenger bevis, men kun som et verktøy for din egen spirituelle utvikling. Du kan ikke bruke deres spirituelle beskrivelser og handle i henhold til dem, siden du ikke befinner deg på det nivået som de ble skrevet for.

Derfor må vi akseptere at det er hypotetisk og sannsynlig at slike lover virkelig eksisterer i den spirituelle virkeligheten. De kan likevel ikke overføres til vår materielle verden, det vil si til din nåværende tilstand og virkelighet.

Selv de vises ord stammer fra deres oppnåelse, deres virkelighet. De vet hvordan de skal håndtere disse for ikke å gjøre feil. Om du begynner å innføre de samme prinsippene i ditt eget arbeid, vil du bruke alle disse uttalelsene på en egoistisk måte siden dette er det eneste du har forståelse for. Det vil si at du vil bruke kunnskapen til hensikt for din egoisme i stedet for å gi til andre, slik kabbalistene bruker dem. Da vil den mest egoistiske formen bli skjult for deg, og derfor er det forbudt å gjøre dette.

Alle mennesker burde hatt sin egen ”dommer” som satte begrensninger for den enkelte, og sa: ”Du kan kun handle i henhold til dine egne korreksjoner”. Det er forbudt å gå ut over grensene til dine egne korreksjoner, selv om du har lest og hørt om det.

Hvem er det som leser dette da? Du! Hvem hører det? Du! Det har allerede passert gjennom deg, og det har alt blitt sugd opp av din egoistiske oppfattelse. Hvordan vet du at din oppfattelse er riktig? Det er svært sannsynlig at du misforstår siden ”alle dømmer i henhold til sin egen Kelim (beholder)”, og siden du oppfatter alt som ble sagt av kabbalister gjennom dine egne mangler.

Forstår du i hvilken grad det å studere kun dreier seg om lyset som endrer, selv for kabbalister og vismenn? Om du gjennom studiene ikke tiltrekker deg lyset som endrer, dette lyset som kan korrigere deg og som gir deg en mulighet til å jobbe i henhold til disse endringene, da har du ikke lov til å høre på noen av rådene fra Toraen. Det er faktisk slik at om du bruker den over ditt korreksjonsnivå, så vil det kun skade deg.

Fra del fire av Morgenleksjonen 29/11/10, ”Body and Soul”

Kommentarer / Spørsmål