Det er fantasien min som spiller meg et puss

Spørsmål: Jeg har flere ganger hørt deg si at alt som gir meg problemer, fornærmer eller skader meg i hovedsak skjer inni meg. Hvordan kan jeg begynner å føle og forstå dette?

Svar: Når en ekte virkelighet blir avdekket for meg, forstår jeg at jeg opplever alt inni meg og at det ikke finnes noe på utsiden. Begrepet ”utenfor meg” eksisterer ikke i det hele tatt siden alt skjer i mine følelser, min oppfattelse. Den synlige virkeligheten som jeg nå ser: hele den vide verden, det endeløse universet og jorden med sine tallrike detaljer, er alt oppfattelser som finner sted inni meg. Når jeg derfor korrigerer mitt generelle egoistiske ønske, vil hele dette bildet endre seg.

Vi føler likevel ikke dette i vår virkelighet siden vi forstår virkeligheten ut i fra det ønsket som ikke endrer seg kvalitativt: Det blir bare større eller mindre. Om vi endret dets hovedegenskap, tiltrekning til seg selv, om til den givende kraften, vil vi føle vår tidligere oppfattelse fra siden og har mulighet til å vurdere hva som skjer på en korrekt måte.

Det er ikke lett. Det er vanskelig å forstå, og umulig å føle. Omvendelsen skjer plutselig, kun på grunn av det øvre lyset som gradvis, dråpe for dråpe, påvirker oss.

I tillegg til sine vanlige egenskaper (Kelim) vil mennesket også tilegne seg nye. Denne virkeligheten forsvinner ikke, men han vil i tillegg oppdage en annen virkelighet også, den andre delen. Kun da forstår han hvor han befinner seg, og føler virkelig at vår virkelighet er en ren illusjon.

Fra introduksjonleksjonen i Netanya 12/12/10

Kommentarer / Spørsmål