Det finnes ikke mange forskjellige lys

Spørsmål: Det blir sagt at det sterkeste lyset er i boken Zohar. Men vi sier hele tiden at vi må tiltrekke lyset som endrer. Så hva er det vi gjør i Zohar-leksjonen? Tilføyer vi lyset som endrer til Zohars lys?

Svar: De er ett og det samme. Lyset er ett. Det finnes ikke mangfoldige lys; der er ett enkelt lys, noe som vil si at det inkluderer alt i seg. Dette fordi det har èn egenskap, èn tilbøyelighet, ett mål, kun å gjøre godt.

Siden skapningen eksisterer i mange ulike former, virker det som om der er mange ulike handlinger fra lysets side og som om lyset har mange kilder, tusenvis av lys.

Jeg gjennomgår mange tilstander. Derfor synes det for meg som om der er mange lys som påvirker meg og som om hvert lys kommer fra en egen kilde: Dette er godt, det er ikke så bra, et er barmhjertig, det andre er strengere og slik fortsetter det i tusen nyanser. Derfor synes virkeligheten så variert for meg, som om jeg blir påvirket av uendelige eksterne faktorer. Jeg ser simpelthen ikke at der er èn kilde bak dem, som om det finnes et mangfold av guder, eller i det minste to, èn god og èn ond. Bare når vi når det høyeste nivået, ser vi at det er èn unik kraft.

Det er forskjellen mellom læren om kabbalah og alle andre trosretninger, religioner og ulike doktriner som bøyer seg for forskjellige falske kilder. De ser også èn kilde som er splittet i flere kilder, slik Baal HaSulam forklarer i artikkelen «The Wisdom of Kabbalah and Philosophy« og «The Peace». Men alt dette kommer fra det fakta at mennesker ikke oppdager den reelle, ultimate og fremste årsaken. De oppdager snarere mange mellomliggende former som er ment for å stabilisere oss. Derfor kommer ulike lys til oss i ulike tilstander og vi er forvirret, som om det finnes mange årsaker – men bak dem kan vi identifisere èn kilde. Hvis du avanserer riktig med den kabbalistiske metoden, vil du helt fra starten av begynne å gjenkjenne at det ikke finnes noen annen enn Ham – og du oppdager Ham mer og mer.

Derfor sier kabbalister fra begynnelsen at «Herren er vår Gud, Herren er èn.» Dette må være vårt mål.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 26/12/12, «The Zohar»

Kommentarer / Spørsmål