Dommere og voktere

Rabash, Shlavey Hasulam (Stigens trinn), «Judges and Guards»: Det sies: «Dere skal plassere dommere og voktere ved alle deres porter». Den som ønsker å begynne arbeidet for skaperen går gjennom to faser:

1. Teori. Først legger han en plan: Hva han bør gjøre og ikke bør gjøre. Dette er klargjøringen av godt og ondt og denne teoretiske delen kalles en «dommer» som forteller ham hva han må gjøre.

                                    2. Deretter må han praktisere teorien. Dette kalles allerede en «vokter».

Dette er ikke et èndagsarbeide. Han må anstrenge seg i arbeidet daglig. Derfor anvendes flertallsformen: «dommere og voktere».

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 19/2/12, «Advice for the Arava Convention»

Kommentarer / Spørsmål