Du får hva du ber om

Spørsmål: Hva kan hjelpe meg under lesning av Zohar til å se punktet i hjertet til mine venner?

Svar: Spør! Zohar er som elektrisitet i uttaket på veggen: hvis du vil kan du varme med den, hvis du vil kan du kjøle med den, plugg hva det skulle være inn. Det er energi. Zohar er ganske enkelt  lys. Du bestemmer hvordan du skal bruke det.

Fra andre del av den daglige Kabbalah Leksjon 8/7/12, Zohar

 

 

Kommentarer / Spørsmål