Du kan ikke avansere uten miljøet

ikkeavansereSpørsmål: Hvordan kan vi skape en støttende atmosfære i den globale gruppen som vil muliggjøre at alle føler de tilhører helheten?

Svar: Først må venner forstå de ikke kan avansere uten miljøet. Dette er ikke bare fine ord som du hører der hvor kollektiv innsats trengs. Nei, det handler om å overleve eller forsvinne.

Fra det spirituelle perspektiv er jeg ingenting/null. Jeg åpner kun en spirituell konto om jeg er innlemmet i gruppen og mottar vitalitet gjennom dem. Det finnes ingen annen måte. Gruppen er navlestrengen som binder deg til Partzuf AVI innenfor skaperens nivå.

Spørsmål: Hva hvis en venn er frastøtt av gruppen?

Svar: Det er egoets naturlige arbeid. Frastøting avsløres presist når vi ønsker å komme nærmere hverandre. Frastøting fra ønsket om å komme nærmere kalles ego.

Hvis vi ikke prøver å komme nærmere hverandre, avsløres ikke egoet. Den frastøtende følelsen vi får i denne verden kalles ego, men det er faktisk ikke egoet vi må korrigere da det ikke er imot skaperen. Det blir ikke avslørt til meg mot den den reelle tilkoblingen.

Det reelle egoet er den kraften som står i veien for min tilkobling med venner. Jeg vil ha det, men skaperen lurer meg og sier, «Nei, jeg gir det ikke til deg. Jeg krever en spesiell handling fra deg som kalles tro over fornuft, en Masach (skjerm) og det tilbakevendende lyset. Hvis du ønsker å overkomme egoet, kom igjen. Du må kreve lyset som endrer for å kunne gjøre det.»

Så da jeg ikke har noe valg, roper jeg ut. Dermed tvinger skaperen meg til å vende meg til han for å motta lyset. For å kunne tenke på giverglede- egenskapen.

Fra den Daily Kabbalah Lesson 9/2/13, Writings of Baal HaSulam

 

Kommentarer / Spørsmål