Èn arbeider – alle mottar

Spørsmål: Hvordan kommer jeg overèns med konseptet at min venn belønnes for mitt arbeid?

Svar: Dersom handlingen min er for giveregenskapens skyld, arbeider jeg og finner nytelse i det.  Da ønsker jeg å videreføre tilfredsstillelsen til andre.

Men det er underfundig, for når jeg føler jeg belønnes for arbeidet mitt så berører det meg ikke. Det er som å si til et lite barn: » Du får ti dollar for å sette sammen disse byggeklossene». Han forstår ikke hva ti dollar er, men han liker å leke med byggeklosser! Derfor er de ti dollarne, som du ser på som verdifulle, ingen belønning for ham.

Vi ser at når jeg får mer nytelse enn belønning for arbeidet mitt, blir arbeidet den virkelige belønningen og den tidligere belønningen blir uten betydning. Jeg erstatter, med andre ord, èn belønning med en annen. Er det dette vi hentyder når det gjelder spirituelt arbeid?

Vi hentyder en belønning jeg virkelig ønsker. Arbeidet mitt er ikke noen nytelse for meg, det er faktisk hardt arbeid. Allikevel beseirer jeg meg selv – med hjelp av lysets kraft som jeg har mottatt – slik at jeg uansett foretrekker å arbeide og å videreføre belønningen til andre. Overvinner jeg ikke dette, kommer jeg bare til å erstatte èn egoistisk nytelse med en annen.

Jeg er enten en budbringer som løper for å levere et brev, eller en atlèt som løper for nytelse. Ser du forskjellen? Hovedsaken er at motstanden, den motsatte kraften, ikke forsvinner – men snarere øker. Når vi anvender den øker vi styrken på giveregenskapen vår og avdekker lyset.

NRNHY er giverkraftens lys som særlig avdekkes over beseiringens handling. Ellers avdekkes den ingen steder. Det er som elektisitet, som manifesteres gjennom motstand – og vi får strøm fra den.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 3/11/11, Writings og Rabash

 

Kommentarer / Spørsmål