En atom eksplosjon av enhet

thumbs_laitman_936Spørsmål: Hvorfor sier du at det er nødvendig å investere all vår energi i forbindelse og samhold mellom mennesker? Jeg har fortsatt ikke sett en person i verden som har gjort dette, og lyktes.

Svar: Å motta god energi og mulighet til å heve seg over følelsen av tid og rom, fremfor all den negative motstand, som om vi svever i luften, er kun mulig på betingelse av at vi begynner å koble oss sammen og forenes.

I en forbindelse mellom to eller flere mennesker vil en plutselig og positiv energi begynne å avdekkes, som er forberedt på å heve de til svært høye nivåer, over materie, da hele vårt problem er at vi kaster bort vår energi på konflikt, konfrontasjon og konkurranse. Hvis vi kan oppnå enhet og kompromiss i denne forbindelsen, vil vi oppdage en enorm energi, som en atombombe.

Hvor stammer en kjernefysisk eksplosjon i prinsipper fra? Det er ganske enkelt tilkobling til en kritisk masse. Du kan se hvilke krefter som frigjøres fra denne forbindelsen, og gjennom forbindelse mellom mennesker, vil denne kraften være mange ganger større. Alle spirituelle krefter i den øvre verden, som er klar til å heve oss over rom og over vår substans, er kun hentet fra forbindelse og enhet.

Hvis vi var forbundet med hverandre, deretter i maskene som kobler oss, vil vi oppdage den øvre verden. Det vil si at alt arbeidet er oppsummert av vår forbindelse og samhold, det er nettopp dette Toraen snakker om.

På plassen for vår forbindelse er muligheten til å bryte ut til det neste nivå, til en høyere dimensjon, den øvre verden, åpenbart for oss. Der vil vi leve uten lidelse eller problemer. Dette er fordi alle våre vanskeligheter og problemer skyldes vår adskilthet.

Fra Israeli Radio Program 103FM 9/20/15

Kommentarer / Spørsmål