En destruktiv kraft – eller en skapende kraft

laitman_572_02   Det står skrevet i Zohar: Så lenge tabernaklet ikke var satt opp, fantes det fiendtlighet, misunnelse, konflikter, strid og uenighet i verden…   

Hvis to motsatte krefter som påvirker samme substans som deler samme plass, vil de når de støter på hverandre skape tilstander av hat, fiendskap, rivalisering, konflikter og uenighet.

Så dette omtaler tilstander som eksisterer mellom to ulike meninger, handlinger, retninger og mål. En krig som foregår mellom motsetninger.

… faktisk siden tabernaklet ble satt opp og kjærlighet, sympati, sammenkobling, rettferdighet og støtte ble gitt til verden.   

Over de to motstridende kreftene oppstår  det en tredje kraft, som blir deres forsoning. Den anvender alle de negative situasjonene som skaptes mellom de motsatte egenskapene på motsatt vis – for forbindelse og oppnåelse av en ny karakteristisk fra denne forbindelsen.

Det er mulig å nå kjærlighet, tilkobling, vennlighet, og enighet utelukkende og bare hvis dette blir etterfulgt av gjenkjennelse av de motsatte egenskapene mellom de to kreftene, motstridende tilstander som hat, misunnelse, konkurranseevne og så videre. Bare etterpå er det mulig å korrigere forbindelsen mellom dem.

Kreftene står der fremdeles. Vi trenger ikke å korrigere dem fordi de har motsatte natur, som pluss-minus, elektron-positron. Det er ikke bare at vi ikke kan gjøre noe, men vi har ikke engang rett til å forsøke å endre dem. Og vi kan faktisk påvirke samarbeidet og skape alt mulig mellom dem.

Hva er, for eksempel, grunnlaget for hvert våpen? To motstridende egenskaper og deres gjensidige ødeleggelse; fra splittelsen mellom dem blir de brakt sammen.

Og omvendt, skapelse er basert på riktig bruk av pluss og minus, der vi setter en slags enhet mellom dem, slik at de to styrkene utfyller hverandre, der  sluttproduktet er kjærlighet, rettferdighet, og enighet.

Når to motsatte krefter ikke støter mot hverandre, men arbeider med en felles innsats, blir de en kreativ kraft, en konstruktiv kraft.
[134459]
Fra KabTV’s «Secrets of the Eternal Book» 6/12/13

 

Kommentarer / Spørsmål