En forberedelse til å ta imot lyset

Baal HaSulam, ”The Freedom”: Før de ble skjenket metoden kabbala, trodde barna fra Israel på det å gi slipp på alle private eiendeler i den grad det er uttrykt gjennom ordene ”et kongerike av prester”, og meningen med hele skapelsen – å holde fast i skaperen gjennom likhet i form med han: Slik som han gir og ikke tar imot, slik vil de også gi og ikke ta imot. Dette er det siste nivået av Dvekut (oppnåelse), uttrykt gjennom ordene ”det hellige land”…

Hvordan kommer vi oss ut av denne virkeligheten? Vi trer inn i forberedelsesfasen. Etterpå passerer vi Machsom (grensen som skiller oss fra den spirituelle virkeligheten), og løfter oss til nivået som kalles ”Hafez Hesed”, det vil si å gi for å kunne gi. Dette er nivået til Bina.

Da løfter vi oss til nivået Keter, å ta imot for å kunne gi, og tar imot lyset Hochma (visdom), mens vi på nivået under kun tok imot lyset Hassadim (barmhjertighet).

På nivået Bina utsletter vi ”private eiendeler”, det vil si at vi kommer til tilstanden Hafez Hesed, og her er det ikke meningen at vi skal bruke våre mottakende ønsker. Dette er også forberedelse, fasen der vi korrigerer beholderne. Mottakelsen av lyset finner sted på det neste nivået.

Fra del 4 av Morgenleksjonen 24/06/2011, ”The Freedom”

Kommentarer / Spørsmål