En integrering fra vår virkelighet til uendeligheten

Baal HaSulam, «Talmud Eser Sefirot», Del 2, «Histaklut Pnimit», Artikkel 96: Der er en glimrende lov i de øvre virkelighetene at i hver Sefira vi velger å utforske, finner vi ti interne Sefirot. Tar vi en enkel Sefira fra disse Eser (ti) interne Sefirot, finner vi nok en gang ti interne Sefirot innenfor den første Sefira. Tar vi videre en Sefira av de innerste, interne Sefirot, finner vi nok en gang Eser Sefirot i den, som er innenfor den foregående interne osv, uopphørlig.

Vårt intellekt kan ikke fatte disse spirituelle prinsippene, innlemmelsen av Sefirot i hverandre til Ein Sof, uopphørlig, siden det i hver og èn av Sefirot finnes ti nye og i hver av de ti finnes det ti flere osv. Hvordan kan vi forstå betydningen av Ein Sof? Hvor begynner den – og hvor ender den? Vi fatter det ikke, siden vårt intellekt ikke er bygget på en kvalitativ estimering, men på en kvantitativ. Det kan synes som om det også her dreier seg om kvantitet: ti, ti og nok èn gang ti, som i et diskret tallmessig system. Men det er et feilaktig inntrykk. Alle forandringene og fordelingene er basert på kvalitet i individuelle kvalitative sirkler.

Derfor er det for øyeblikket så vanskelig for oss å fatte dette prinsippet og konseptet av uendelighet. I våre liv ønsker de sterkeste og smarteste menneskene, de største egoistene, å utnytte verden for sin egen vinning, å bøye den og presse mest mulig penger utfra den, å vinne kappløpet, å oppnå kontroll og kunnskap, å vise seg for andre, å ha en god magefølelse og følelse av trygghet for nåtiden og for fremtiden.

Men i dag ser de at de ikke klarer å ta hånd om noen ting og de aner ikke hva de skal gjøre. Lederne føler seg hjelpeløse. De prøver å kalkulere hvordan de kan overvinne tapet av kontroll, som er hovedproblemet i den nåværende krisen. Det er ikke selve krisen, prosenter vist av økonomiske indikatorer, som er problemet. Først var det bare prosentene og beløpene som bekymret dem, men nå ser de at dette ikke er tilfellet. Problemet er heller mangel på kontroll over situasjonen.

Det dreier seg ikke om resultatene vi ønsket å oppnå og ikke klarte det. Snarere dreier det seg om årsaken for vår falitt. De kjenner ikke til årsaken! Tidligere var det de som stod bak all suksess og  fiasko, ved å holde tøylene for egoistisk ledelse. Verden bøyde seg for dem og adlød deres egoistiske regler. Men i dag kan vi ikke stappe verden inn i det egoistiske systemet vi skapte. Og vi kan ikke styre den. Den hører ikke lengre; det er som om den er organisert annerledes – og vi er helt rådløse.

Slik avdekkes gradvis forskjellen mellom de to systemene: det numeriske og det analoge: systemet som opererer på kvantitativt grunnlag og systemet basert på kvalitet. Naturen, på sin side, viser oss noen av systemene som fungerer i henhold til kvalitet, et analogt system som knytter alt sammen for å oppnå samarbeid. Slik avdekkes skaperens energi.

Vi, på den andre siden, har alltid arbeidet annerledes og utnyttet den egoistiske energien til skapningen, som var resultatet av knusingen, hver og èn for seg. Derfor har vi alltid handlet på kvantitativt grunnlag, i henhold til tall. Hele vår oppfatning er basert på det prinsippet. Derfor føler vi oss så hjelpeløse når den spirituelle virkeligheten viser seg og kommer nærmere oss. Det er avdekkelsen av det spirituelle systemet, av skaperen – og det er dette som fremkaller den nåværende krisen.

Mens Sefirot i den spirituelle virkeligheten inndeles i ti, osv, til Ein Sof, er denne virkeligheten basert på det numeriske prinsippet. Men siden vi snakker om uendelighet, vil det ødelegge det kvantitative grunnlaget og gjøre det til et kvalitativt. Det er som en integrering. Derfor kalles krisen helhetlig – og vår moderne virkelighet er helhetlig.

Noe helhetlig er ikke bare et enkelt beløp. Et beløp består av tall og komponenter. Og helhetligheten inkluderer Ein Sof, uendelighet: den omfatter komponenter som ikke kan inkluderes i en kvantitativ kalkulering. Det er som problemet med å gjøre en sirkel til et kvadrat, der man må lage et kvadrat som har samme omfang som en sirkel. På vårt nivå finnes ingen løsning på det problemet.

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 10/7/12, «The Study of the Ten Sefirot»

 

 

Kommentarer / Spørsmål