En kobling mellom likestilte

thumbs_laitman_232_09 Spørsmål: Hvordan er det mulig å oppnå likeverd på en kongress, for å få balanse i hele systemet?

Svar: Vi trenger ikke å snakke om likeverd. Vi snakker om sammenkobling. Og fra sammenkobling kommer likeverd. Det er unødvendig å kutte hodene av folk og plassere dem på strak linje etter èn og samme modell. Tvert imot. Alle må vokse så høyt som mulig og integreres i en generell forbindelse. Likeverdet kommer derfra.

Det er ikke behov for å begrense noen. Begrensninger fører aldri til noe godt. Det eneste vi trenger er forbindelse, og fra den kommer følelsen av hva det vil si å være likestilte.

Vi vil tilslutte oss, omfavne hverandre og knytte oss sammen. Og på grunnlag av følelsen som oppstår som resultat av disse handlingene, begynner vi å danne en sammenkobling der vi er likestilte. Det er fordi en forbindelse ikke kan oppstå hvis vi ikke er likestilte. Forbindelse mellom ulikheter blir til høyere og lavere nivåer.

(136699)

Fra femte del av den daglige kabbalaleksjonen, 5/6/14, Writings of Rabash

 

Kommentarer / Spørsmål