En lovende kongress

Spørsmål: Med hensyn til Tysklands rolle i EU, hva er riktig rolle for den tyske gruppen i det europeiske Kli (beholderen)?

Svar: Der er flere grupper i Europa. Der kunne ha vært mange flere og mye sterkere grupper, men hva kan man gjøre? Dette er hva vi har i dag. Vi må prøve å få alle disse gruppene til å bli èn helhet, slik at de kan bistå hverandre i disseminasjon, studier og gjensidig støtte. Hvis alle studerer sammen på samme tid – ønskelig sammen med oss – vil en forbindelse utvikles mellom dem.

Jeg håper virkelig at de vil ha forståelse for dette. Det er ingen tilfeldighet at Europa ble utvalgt til stillingen som den øvre lederen i den delen av verdenssivilisasjonen som så mye avhenger av. Derav må vi forstå at mye kan være avhengig av våre europeiske grupper – spesielt den tyske gruppen som arrangerer den forestående kongressen – og kan sette et eksempel for alle de andre gruppene som Europas sentrum.

Jeg har stort håp for at vi, gjennom denne kongressen, gir en seriøs begynnelse til en forènt europeisk gruppe.

Fra den virtuelle leksjonen, 17/3/13

Kommentarer / Spørsmål