En mangel for å forestille giveren

laitman_236_01  Spørsmål:  Hva er en mangel for å bli lik skaperen? Hva bør jeg lengte etter?

Svar: Jeg må finne ut hvilken form for giveren bør bli avekket under betingelsene for hver eneste en av det som er skjult når jeg føler at noe er vondt eller når noe går galt. Hvis en viss mangel, som betyr at jeg føler at jeg mangler noe, blir avdekket i denne verden, som er all min lengsel, betyr det at jeg mangler bare én ting: avdekkelsen av skaperen.

Men jeg må avgjøre nøyaktig på hvilken måte. Jeg kan ikke bare rope ut ut at jeg føler meg dårlig. Det blir helt feil. Jeg er til og med glad for at jeg føler mangel og er takknemlig for intellekt og følelser gitt meg som lar meg forstå at det er en mangel for skaperen. Det ble gjort med hensikt, for at jeg skal legge merke til ham.

Slik utvikler jeg en mangel for forestillingen av den som skjenker, ikke for at jeg skal føle meg bra i mitt ego, men for å ha muligheten til å oppdage skaperen og for å glede ham. Jeg har ikke engang noe ønske om å føle dette; jeg vil ikke ta imot en belønning på denne måten.
[134467]
Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen 5/2/14, Writings of Rabash

 

Kommentarer / Spørsmål