En mann, en sjel, en skapning

Spørsmål: Omtaler boken Zohar én felles sjel eller mange enkeltsjeler?

Svar: Zohar omtaler sjelen til ett menneske. Det er fordi virkeligheten ikke består av annet enn én mann, én sjel, én skapning, Malchut – det har ingen betydning hva du kaller det.

Om det for oss virker som om det finnes mange mennesker, mange ønsker som er atskilte og fremmede, så kommer alt dette av at vi mangler den riktige oppfattelsen av virkeligheten.

Fra del to av Morgenleksjonen 15/05/2011, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål