En Profet som selger vannmeloner på markedet

Vi har konstant to følelser inne i oss. En er «punktet i hjertet,» og den andre er ekstern til det. Vi ser en “dobbel” verden. Denne oppfatningen er gitt til oss med vilje så vi kan korrigere oss selv og denne verden.

Hvis du så denne verden en- dimensjonalt, som en vanlig person som oppfatter verden kun på det kroppslige nivået, ville du ikke vært i stand til å håndtere dette. Hvis du på din vei opp den spirituelle stigen kun oppfatter de spirituelle formene som blir avdekket på det neste nivået hver gang, ville dette også vært et problem da du ikke kunne tjene som et bindeledd mellom den åndelige verden og denne verden.

Så de som er på vei opp den spirituelle stigen har blitt gitt oppfattelsen av denne verden som “Simon fra markedet» og også oppfatningen av den åndelige verden. De oppfatter en dobbel virkelighet, men dette forstyrrer dem ikke.

Frem til en full forløsning av egoisme i verden er oppnådd, den endelige korreksjonen, når alle sjeler er i samhold, som vi må bringe, vil vi fortsette å leve i denne verden.

Fra første delen av Daglig Kabbalah Leksjon 8/2/12, Tekst fra Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål