En sirkel med venner i en hemmelig grotte

laitman_528_02  Spørsmål: Hvordan oppfyller vi vår mangel på å nå gjensidig hjelp og ekte forbindelse?

Svar: Ekte forbindelse refererer til en persons indre arbeid og ikke bare å samles på ett sted for ulike arrangementer. Vi trenger ikke å gå til ørkenen for koble oss til hverandre, for vi gjør det faktisk uansett hvor vi er. Arbeidet med forbindelse er konsentrert i alles hjerter og går gjennom alle hjerter.

Vi må føle felles interesse, en nødvendighet og et behov for hverandre. Det er i henhold til denne lengselen, i henhold til behovet for tilkobling, at det øvre lyset vil påvirke oss. Og det vil være nødvendig for oss, for uten den vil vi ikke lykkes i vår formidling.

Alle må ta del i formidling uansett hva resultatene er, så lenge man innlemmer seg i menneskers behov og føler forpliktelse overfor dem. Alle må ta denne mangelen med seg inn i gruppen, og da vil vi føle stort behov for å knytte oss sammen.

Spørsmål: Hvordan kan vi koble alle disse ønskene til én felles bønn som blir akseptert av den øvre?

Svar: Det viktigste er ikke hva folk ønsker, som vi føler, men det faktum at vi ikke har noe svar til dem. Denne ubehandlede rå mangelen etter noe spesielt må vi overlevere til gruppen. Fordi vi alle føler spenningen under påvirkning av denne mangelen, vil det tvinge oss til å koble til. Dette er hjertets arbeid, den usikkerheten du føler etter en handling med formidling som vil tvinge deg til å se etter sammenhengen i samfunnet, hvor du kan finne trygghet, oppfyllelse, et trygt sted å gjemme seg, og få litt hvile fra alle din bekymringer og problemer. Det er som å være i en livmor, som å være i en hemmelig grotte, skjult for alle. Hvor er denne plassen i gruppa?

Du oppdager at den finnes! Vennene dine er koblet sammen der og det er plass til deg også. Du vil oppdage det som visjonen om Rabbi Chiya som så møtet til de øvre sjelene. Du vil også se ditt virkelige selv, sittende på den himmelske tronen og snakker med venner. Du vil se denne tilstanden som den absolutte sannhet, fordi alle nivåene allerede eksisterer i potensial. Innlem deg i gruppen, se etter ditt sted, og deretter som Rabbi Chiya vil du oppdage at alt er enkelt og at du sitter blant venner.

Spørsmål: Er det noen ledetråder som kan hjelpe deg å finne det du leter etter?

Svar: Du leter etter kraften som forbinder, etter mottakeren der du kan føle lyset, oppfyllelsen. Du mangler mottakeren, som er forbindelsen med andre når denne mangelen kobles til et spirituelt ønske på et høyt nivå, i likhet med alt uorganisk som tilsvarer en plante. Vi vil bli belønnet med lyset som avdekkes. Lyset kobler oss sammen og vi blir et ønske om å motta på et høyere kvalitativt nivå. Den øvre kraften forventer bare mengden og kvaliteten på vår anstrengelse, våre mål.
[135815]
Fra tredje delen av den daglige kabbalaleksjonen 25/5/14, En samtale om viktigheten av enhet

 

Kommentarer / Spørsmål