En spennende opplevelse: Å tilegne seg skapelsens mening

Spørsmål: Hvorfor har den skapende kraft gjort plass i sitt mønster til enkle mennesker?

Svar: Lyset ble skapt først, og det inneholder alt som er omfattet av det og som er under det.

Alle øvre stadier inneholder alle nedre stadier, slik inneholder tanken om det skapte sin hensikt, metoden for å realisere det og oppfyllelsen av det.

Alt som er skapt eksisterer i dette lyset i form av en veldig presis opprinnelig protokoll, nettopp som alt om vår fortid, nåtid og fremtid finnes i det menneskelige genom. Om vi tok alle genomer fra alle mennesker og sammenfattet dem riktig, ville vi få all informasjon om menneskeheten.

Det samme gjelder for det øvre lys, det inneholder alt.

Spørsmål: Så det ultimate senario inneholder alle mulige mønster?

Svar: Ja. Nå er alt vist oss som stemmer over ens med vår utviklingsgrad, det gir oss en illusjon av fri vilje og vi antar at vi må oppnå det endelige målet selv.

Men når du beveger deg fremover, åpnes din vei for deg gjennom motstand som du tilsynelatende kommer deg over.  Dermed tilegner du deg en ny følelse og en ny forståelse av den skapende kraft, du kan rettferdiggjøre den og identifisere den. Dette er allerede verdifullt.

Som resultat av å gå denne veien, blir vi klar over at noe har skapt oss, og vi føler en dyp takknemmelighet overfor denne kraften.

Det sier seg selv at alt er bestemt på forhånd. Alt finnes allerede i sin endelige form. Når vi oppdager dette, forstår vi alt som en stor opplevelse.

Selv når vi ser en film om igjen, vet vi slutten på den og hva den leder frem mot. Likevel gleder vi oss over den. Det er i tillegg slik at vi kan nyte filmen bedre denne gangen, sammenlignet med da så den først.

Kommentarer / Spørsmål