En spesiell kraft for gjennombrudd

kjøpe Spørsmål: Hvordan kan vi bevise at det finnes en spesiell kraft i samhørighet?

Svar: Har ikke de som har vært i spesialtropper eller i elitesport lagt merke til det?

Spørsmål: Men det er ikke en kraft som forandrer den menneskelige natur.

Svar: Kraften som avdekkes gjennom samhørighet kan overbevise og dominere de som er sammenkoblet. Hvis fem, ti, eller tyve mennesker kommer sammen og deler èn intensjon, eller tilbøyelighet, vil dette dominere dem alle og ikke la noen av dem falle.

Det er det som skjer i vanlige, egoistiske fysiske forbindelser. Vi er alle bygget på en måte som gjør at denne kraften opprettholder oss. Mer enn det, under innkallelser eller samlinger klarer ingen å finne løsninger eller ta avgjørelser alene. Isteden diskuterer vi og konsulterer med hverandre og de skarpeste og mest ytterliggående avgjørelsene blir tatt. Selv om alle har bekymringer og tvil, aksepteres gruppens avgjørelse i retning av ideologiens gjennombrudd.

Dette skjer fordi kraften i samhørighet blir avdekket i gruppen, som trekker oss alle fremover og visker ut de negative og ekstreme implikasjonene. Det er fordi denne kraften allerede skjelner om vi kan fortsette å avansere ifølge det som knytter oss sammen. Gruppen godtar ikke bare den beste avgjørelsen, men også den som er mest avgjørende og mest ytterliggående for vår fremgang, for å gjøre gjennombrudd.

(137191)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 6/6/14, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål