En verden vevd med lysbølger

Spørsmål: Verden, slik den nå utarter seg, avbildes for oss gjennom våre fem sanser. Men etterhvert som vi avanserer spirituelt oppløser den seg gradvis. Hvordan foregår dette?

Svar: Det er veldig enkelt. Mange vitenskapelige artikler er til dags dato skrevet om dette emnet.

Vi fornemmer alt inni oss. Det er det øvre lyset som konstruerer disse følelsene hos oss. De fysiske eller spirituelle bølgene (det betyr ingenting hva man kaller dem siden de har samme natur) utfører visse handlinger med oss og vi fornemmer dem. Følgelig avhenger alt vi føler av våre Kelim (beholdere), våre sanser.

Hvis sansene våre befinner seg på minimalt nivå, oppfatter vi ulike rekkevidder, objekter og begivenheter som vi kaller vår virkelighet. Men hvis sansene utvides, begynner vi istedet for dette omfanget å oppfatte ekstra rekkevidder som omslutter de vi hadde tidligere. Til sist oppløses alt, alt forsvinner i bølgene.

Baal HaSulam presenterer et veldig enkelt eksempel. Hvis vi kjøler ned vann endres det til is, som vil si at væskeformen blir til solid form. Hvis vi varmer vann evaporerer det; det forvandles til damp, til en dis. Men det er samme enheten som en gang var en væske, eller i solid form som nå er forvandlet til gassaktig. Alt forandres relativt til oss.

Hvis vi hadde hatt andre sanser kunne vi for eksempel kanskje ha oppfattet luft som noe konkret, som en uoverstigelig hindring. Følgelig er det sansene våre som portretterer verden som den utarter seg for oss.

Les hva forskere har skrevet om virkelighetsoppfatningen. Etter Einstein kom Everett og andre store fysikere som har skrevet at alt oppfattes relativt til iakttakeren og det er blitt bevist med eksperimenter.

Hvis sansene våre endres, blir derfor til og med materie til noe annet. Det er simpelthen en lysbølge. Vi må derimot involvere oss med aspirasjon for skaperen, med denne energien, siden oppdagelsen av den er det som forårsaker alle endringer hos oss.

Fra den europeiske kongressen i Tyskaland, 32/3/13, Leksjon 3

 

Kommentarer / Spørsmål