Er det møyen verdt å dukke inn i neste verden?

Spørsmål: Hvordan kan vi ta opp denne verdenen i oss og forene oss med den?

Svar: Man kan bare ta opp i seg åndsverdenen i samme utstrekning som det er nødvendig for å forklare metoden for oppstigning til folk på riktig måte. 

Hva betyr det å gå inn i den verdenen? Om jeg er på et høyere stadium, da er verden bare en liten del der jeg kjenner til alt fra ende til annen. Jeg føler absolutt alt: Energien, bevegelsen og sammenhengen mellom alle ting.

Jeg er bare interessert i den delen av verden som kalles personlig bevissthet. Jeg vil at mennesker skal nå høyere bevissthet. Dette er det jeg har å gjøre når jeg befinner meg på neste stadium. Jeg hjelper alle som befinner seg her til å løfte seg til neste trinn. Det kalles åndelig fødsel.

-Men hvordan kan man dukke inn i denne spirituelle verden, hvor dukker man da?! Ingen steder! Du aner ikke hvordan den er. Sammenlignet med den øvre verden kommer den ikke nær den så mye som en millimeter, alt er så mye flatere og linjært.

Fra KabTV’s “I Got a Call, What to Expect from Kabbalah?” 12/22/12

 

Kommentarer / Spørsmål