Er du våken? Ikke legg deg!

Vi hører stadig mer og mer detaljer i nyhetene om den generelle globale krisen, selv om mange ting fortsatt er usagt. Den reelle situasjonen er mye verre enn vi er klar over. Verdens ledere er selv  ikke klar over problemets faktiske omfang.

Så vi må spre metoden for korreksjon så fort vi kan. Det er vår plikt. Vi har ikke utviklet den nok. Vi må akselere og gi «bånn gass» Da vil vi være i stand til å forberede og presentere den for verden.

Også i Israel går ting fra galt til verre og dette er bare «mild nedgang» ovenfra. De er ment til å få oss til å føle press og ønske å «blidgjøre» dem. Vi må forklare folket hvordan man mildner bitterheten.

Vi hører om det, til et visst nivå skjønner vi hva som skjer, vi har motatt en oppvåkning ovenfra. Hvis vi ikke prøver så hardt vi kan å utvikle denne metoden for å presentere den for folket, setter vi oss selv i alvorlig fare.

Vi vil være de første til å oppleve alle problemene, for å vekke oss til å oppfylle vårt kall. Baal HaSulam skriver om det på slutten av “The Introduction to The Book of Zohar.” Han sier det jødiske folket er ansvarlig for verdens nasjoner og derfor er vi også ansvarlige for det jødiske folk. Hvis folk har blitt vekket, hvis de kan høre hva som må gjøres men ikke gjør det,  vil jeg ikke glede meg over deres problemer, men jeg sier ifra på forhånd at problemene utvilsomt vil komme. Det er fordi skaperen har tildelt en spesiell rolle for hver enkelt, og det kan vi ikke slippe unna.

Her er en passasje fra Baal HaSulam, brev 18: Så det finnes ingen korreksjoner for en person annent en å rette alle de nåværende øyeblikkene og alle fremtidige slik at de kan bli dedikert og presenteres for hans store navn. Den som utsetter et øyeblikk han har fått, fordi det er vanskelig, viser sin dumhet til alle, siden alle virkeligheter og alle tider er verdiløse for ham når hans ansikts lys ikke er ikledd tidenes endringer, selv om personen blir endret av dem gjennom sitt arbeid.

Vi har ikke noe valg, vi må vie alle disse øyeblikkene. Hvis du ikke gjør det vil du automatisk påkalle deg selv det rette oppgjøret. Din uvirksomhet vil ikke drukne i hauger av forfalt papirarbeid, som i tilfellet med offentlige tjenestemenn, og ingen vil synes synd på deg, for vi befinner oss innenfor et system med klare lover.

Du ble vekket. Ved å oppfylle det føler du en positiv respons, og kan gå videre. Videre er du ikke pålagt å gjøre mer enn du kan, siden dette er et lukket system som tar med alle parametere i betraktning. Men hvis du ikke fult og helt gir respons, vil du i samme grad føle presset som blir lagt på deg.

Så hvis du sitter og venter på noe, er det en stor synd, resultatet er uunngåelig. Jeg frostår ikke hva du venter på hvis du allerede har muligheten til å skape samhold gjennom gruppen og å våkne opp fra drømmen. La oss håpe vi blir klokere.

 

Kommentarer / Spørsmål