Er løsningen på krisen omdisponering av velstand?

thumbs_Laitman_182_02I nyhetene (inosmi.ru): “Verden var ikke forberedt på den økonomiske krisen, der mange mennesker mistet jobbene sine. Under disse forhold, bryter flyktnings krisen ut….”

“Den pågående krisen – dette er ikke en konfrontasjon mellom stater. Den pågående krisen – hvor det internasjonale samfunnet ikke kan holde sammen mot faren som kommer fra trusler som terrorisme og klimaforandringer. Som et resultat av kapitalismen, når en person i dag ikke har kontroll over pengene, øker avstanden mellom rik og fattig. Jeg tror at politikere ikke burde strebe etter å sikre vekst, men i omfordeling av velstand.”

Min kommentar: Omdisponering av velstanden alene, løser ikke krisen. I følge behovpyramiden, er det viktigste for en person: “mat, sex og familie.” Men det er umulig å sørge for at mennesker kun får det som vil gi dem vestland, fortjeneste og tilfredsstillelse av sine behov.

Terror er ideologisk og derfor er ikke penger ødelagt. En tvunget omfordeling av velstanden betyr en revolusjon, borgerkrig. Politikerne er opptatt med å omfordele velstanden, mens det i motsatte retning viser seg at 1% av befolkningen sitter på nesten all velstanden i verden

Så det gjenstår ingen løsning, bortsett fra å utdanne personen på nytt.. Selv så paradoksalt det virker, er det nødvendig å endre mennesket. Det finnes ingen annen måte! Bare i denne modusen er det mulig å løse alle problemer i verden.

Kommentarer / Spørsmål