Eselet som ikke klarte å bære den tunge byrden

Spørsmål: En av vennene våre fra den virtuelle gruppen skulle komme til kongressen, men returnerte billetten i siste liten. Hvordan kan vi støtte venner i disse gruppene?

Svar: Dette behandles ganske enkelt: Skaperen vil vise ham om han velger den rette veien, eller ikke. La ham sjekke.

Dere må behandle ham som en venn: Det finnes både oppturer og nedturer – og de kommer begge fra skaperen. Dere må være hjelpsomme og gi støtte til vennen. Resten er opp til ham.

Det sies at man skal løfte noen to ganger. Hvis du ser vennen din med «eselet» sitt (egoismen) og dette «eselet» er nedtynget av byrden sin, som vil si vennens egoistiske ønske som ikke klarte byrden og falt – da må du hjelpe «eselet» å frigjøre seg fra byrden, løfte ham opp og laste ham igjen. Hvis «eselet» igjen faller, må du repetere denne handlingen. Men om han faller igjen tredje gang, kan du la ham være.

Fra Kongressen i Novosibirsk, 8/12/12, Leksjon 4

 

Kommentarer / Spørsmål