Et synsbedrag

Spørsmål: Dersom det ikke finnes adskillelse, hva er det da Boken Zohar beskriver om hvordan en sjel korrigerer seg selv?

Svar: Boken Zohar forteller oss hvordan vi kan knytte oss sammen og bli èn sjel. Ingen ting annet er av betydning. Vi har en fullkommen tilstand; èn sjel – og vi har en mangelfull tilstand; der sjelen er knust. Vi må tilbake til den fullkomne tilstanden.

I all vesentlighet eksisterer knusingen bare i vår bevissthet. Når vi oppdager hva som er ødelagt, vil vi se at alt er korrigert. Jeg må bare korrigere oppfattelsen min, synet mitt. Derfor kalles denne læren «læren om kabbala» («kabbala» betyr «mottakelse» på hebraisk) – læren om hvordan man mottar og oppfatter virkeligheten. Det er det hele! Virkeligheten er fullkommen, det oppstod ingen knusing – alt er med hensyn til den som mottar og oppnår det.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen 14/11/11, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål