Et utvalg av spirituelle yrkesgrener

Enhvers personlige oppfatning av virkeligheten utvikles i henhold til ens sjels rot, dens karakter og mentalitet.

Noen mennesker heller mer mot den tekniske utviklingen, mens andre har en mer sensuell tilbøyelighet – akkurat som det finnes humanetikere og teknikere i vår virkelighet. Noen studerer musikk, litteratur eller filosofi, mens andre studerer ingeniørfag, matematikk, arkitektur osv.

Og spirituelt er forskjellen mellom dem enorm. Hvorfor anvendte èn kabbalist en spesiell skrivemåte, mens en annen benyttet seg av en annen? Dette er resultatet av vedkommedes sjels karaktertrekk; hver og èn oppfatter den spirituelle virkeligheten forskjellig. De utfyller hverandre, men i sin helhet er det stor forskjell på sjeler, mye større enn forskjellen mellom mennesker i vår verden.

Alle oppfatter selvfølgelig den spirituelle virkeligheten; når vi flytter oss framover og passerer Machsom (spiritualitetens grense). Alle oppnår innsikt. Men for èn kommer den sprituelle virkeligheten til syne på en måte der han ser hele bildet og arbeider med metaforisk oppnåelse, mens en annen – med en sjel som er mer teknisk disponert – oppfatter det som en fysiker i vår verden. Den tredje oppfatter spiritualiteten som en psykolog i vår verden – og fjerdemann som en arbeider.

I de spirituelle virkelighetene er «yrkesutvalget» mye bredere enn i vår verden, som projeksjonen av èn virkelighet inn i en annen.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 12/2/12, The Zohar

 

 

Kommentarer / Spørsmål