Ethvert rop til Skaperen hjelper

Kommentar: Bønn I hjertet kommer av seg selv, det vil si ethvert behov som manifesterer seg. Jeg vil drikke, jeg vil spise, jeg vil, jeg vil.

Mitt svar: Enhver levende skapning, alt som eksisterer har det.

Spørsmål: Hva tenker Skaperen om dette?

Svar: Ingenting. Det er Han som vekker disse behovene, og det er Han som oppfyller våre ønsker og behov.

Spørsmål: Vil han at jeg ber? Er det noen mening i det?

Svar: Om du ber mot din natur, over din natur, da er det en helt annen sak. Da vender du deg bevisst til din natur og til Skaperen, og du har et ønske om å endre deg selv.

Spørsmål: Om jeg for eksempel er syk og ønsker å bli helbredet, er det da noe poeng I å be Skaperen om dette? Han vet jo om det, det er tross alt Han som er årsaken til denne sykdommen.

Svar: Bønnen hjelper I alle tilfeller. Alle henvendelser til Skaperen hjelper. Det er bedre å be om hva som helst og bli ledet rett til Ham.

Bønn må ha riktig retning, det kalles Kavana, hensikt, da vil den være svært virkningsfull.

Fra KabTV’s “Spiritual States” 9/25/22

Kommentarer / Spørsmål