Finn din arbeidsplass

Baal HaSulam: «Introduction to The Book of Zohar», Artikkel 44: Og alle spirituelle elementer fra det uorganiske, organiske og animale i den virkeligheten, som korresponderer til den Sefira i Malchut i Assiya, tjener og bistår det Partzuf av Nefesh som har steget dit.

Spørsmål: Hva er de spirituelle elementene i den uorganiske, organiske og animale naturen?

Svar: Alle de fem fasene, fra rotfasen til fase fire, sammenkobles i et menneskes arbeid. Selv om vi bare anstrenger oss med hensyn til intensjonen, bare i hensyn til den menneskelige naturen vår, finnes det også andre lag i ønsket, der vi blir styrt og ikke har noen fri vilje. Disse lagene i ønsket ligner våre fysiske behov og er inkludert i arbeidet vårt; de påvirker oss uten at vi på noen måte kan påvirke dem. Som Baal HaSulam sier det i «Preface to the Wisdom of Kabbalah», elementene i den uorganiske, organiske og animale naturen stiger opp og ned sammen med det menneskelige nivået og har ingen redegjørelse i seg selv.

Spørsmål: Betyr dette at vi også i det spirituelle gjør ting uten at vi har noe valg?

Svar: Selvfølgelig. Akkurat det samme skjer i vår virkelighet, siden den er en nøyaktig kopi av det spirituelle. Jeg trenger ikke å bearbeide de utallige spirituelle kreftene som ikke tilhører menneskelig nivå. På det menneskelige nivået må jeg dessuten først oppklare ting og kun deretter utføre korreksjoner. Først må jeg oppklare nøyaktig hvor jeg kan anstrenge meg, for å kunne gi der det vil føre til reelle resultat. Det viktigste er å skille mellom «arbeidsområdet» og «det som ikke er arbeidsområdet» og investere mye innsats i det førstnevnte.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 18/4/13, «The Introduction to The Book of Zohar»

 

Kommentarer / Spørsmål