Fjern skyggen din

For øyeblikket beveger du deg framover, stiller deg selv mange spørsmål og håper på at noe skal skje. Hvem er det som står bak alle disse ønskene og handlingene dine? Dette må du finne ut av!

Mens du blir kjent med kraften som knytter sammen og styrer hele skaperverket, endrer du gradvis oppfattelsesverktøyene dine: hjertet og hjernen. Du blir mer følsom, og begynner å forstå mer og mer av hva som skjer og av skaperens handlinger.

Plutselig oppdager du en enorm virkelighet. Den er mye mer omfattende, dypere og kompleks enn det du tidligere klarte å se, og dette gjelder på alle områder. Du opplever at alt blir annerledes. Senere vil du derimot forstå at det er du som endrer deg, og at alt utenfor deg forblir det samme.

Etter hvert vil du forstå at alt du ser kun er skaperen selv. Det er fordi det ikke finnes noen andre enn han. Det du ser som denne virkeligheten er kun din skygge av han, og slik vil det være helt til du har nådd tilstanden der denne skyggen forsvinner.

For å oppnå likhet med skaperen, må vi med andre ord gå gjennom flere forandringer. I din oppfattelse kalles disse virkelighetene for Assiya, Yetzira, Beriah, Atzilut, Adam Kadmon og til slutt den uendelige virkeligheten. Dette er dine nivåer av oppfattelse, og gjennom dem blir virkeligheten presentert for deg i en mye mer reell form.

Hva endret seg egentlig? Kun din forståelse. Du endrer dine følelsesorganer, og ser hvordan  bildet av virkeligheten blir ekte, konstant og uendelig. Alt kommer an på hvilket nivå du observerer det fra i forhold til det uendelige lyset.

Deretter begynner du å forstå at den skyggen du så av skaperen, alt som ble holdt skjult, selve virkeligheten, var for ditt eget beste. Du så noen silhuetter, et bestemt bilde som du måtte slette, og så at du måtte bli lik skaperen innenfor denne skyggen for å få den til å forsvinne.

Fra leksjon 26/11/10, Baal HaSulams brev # 151

Kommentarer / Spørsmål