For at vi ikke skal glemme

Spørsmål: Du gjentar stadig at det eneste vi må gjøre er å arbeide med lyset. Men det er som om vi er døve og vi glemmer det med èn gang. Hvorfor er det slik?

Svar: I alle bøkene står det skrevet om arbeidet med lyset. Og vi glemmer, for det strider mot vårt ego – vår natur. Det eneste som kan hjelpe oss er omgivelsen. Men omgivelsen må tenke på det, istedet for å prate om det – for ordene våre sier ingenting. Dersom omgivelsen hele tiden holder fast ved denne tanken, i søken rundt dette, vil dere ikke glemme det.

Fra Vilnius kongressen, 25/3/12, Workshop 4

Kommentarer / Spørsmål