Forskjellen mellom en spirituell og ikke- spirituell nedstigning

forskjellenDet viktigste er å ikke flytte fra dette punktet, ”Today we have gathered here.” Today er det øyeblikket vi trenger å jobbe med og ikke miste hva vi har oppnådd så langt, men bare å øke. Det er akkurat den situasjonen som har oppstått nå, etter kongressen. Vi må fortsette og legge til vår ytelse, isteden for å vente på at vi blir kastet ned nok en gang, og hvem vet når vi er i stand til å reise oss igjen?

Hele gruppen til Bnei Baruch må i det minste holde seg på sammen nivå. Vi ønsker å bevare det vi har oppnådd, er dere ikke i stand til å bli på samme nivå, er dere ikke i ønsket om å gi, selv i den minste grad.

Vi må prøve med alle midler å forbli i den oppnådde tilstanden, og ikke falle. Nedstigning bør finne sted i realiseringen av det faktum at det er nødvendig å legge til den forrige oppstigningen, dette er ikke nok for oss! Vi må reise oss til en ny oppstigning. Faller vi ned, er vi ikke i stand til å stige til Kongens palass!

Det er nødvendig å kunne se at hver oppstigning befinner seg i større giverglede, det blir mer og mer som dråpe etter dråpe. Hver oppstigning har mer giverglede, sammekobling og følelse av enhet. Etter vi når dette tillegget i givergleden, får vi en nedstigning basert på følelsen av muligheten til å stige enda høyere. Det betyr av vi selv vekker daggryet og derfor avanserer.

Alle nedstigningene vi har motatt frem til i dag kastet oss ned fra oppnådd nivå og forårsaket vårt fall. De var uriktige, ikke spirituelle nedstigninger. De spirituelle nedstigningene bør skje i forhold til de tidligere verdiene. Hvis vi før på en eller annen måte så for oss givergleden, ser vi nå at givergleden er mye støre. Derfor vil den tilstanden vi har oppnådd se ut som en nedstigning.

Dette er selvfølgelig bare mulig med støtte fra gruppen. La oss si jeg har vunnet 1000kr og er veldig fornøyd. Så ser jeg plutselig at noen andre har vunnet 2000kr, da mister jeg  følelsen av oppstigning, og føler at jeg faller ned. På samme måte må vi behandle det vi har oppnådd. Alle bør se i sine omgivelser at det er mullig å oppnå mye sterkere giverglede! Det burde ikke finnes noen nedstigninger, det finnes alltid en mulighet for å legge til.
Fra den 1st delen av den Daily Kabbalah Lesson 7/17/13Writings of Rabash

 

 

Kommentarer / Spørsmål