Første episode er over. Hva venter nå?

Vi har nådd et punkt der vi har fullført oppbyggingen av det globale og helhetlige egoistiske kontaktsystemet. Vi har knyttet alt sammen så mye som mulig, alle banker og all handel; vi har skapt en fullstendig sirkel. Disse handlingene ble helt klart styrt av egoistiske ønsker og press gjennom lidelse: ønsket om penger, ære og makt.

Akkurat når vi fullførte dette globale og helhetlige egoistiske systemet, begynte det å oppleve sammenbrudd. Disse sammenbruddene vekker en følelse av krise inni oss. Nå må våre handlinger samsvare med metoden kabbala, og vi må prøve å korrigere forholdet oss imellom i tillegg til måten vi forholder oss til resten av verden på.

Ut i fra disse prøvelsene reiser vi MAN (bønn), og lyset som endrer blir avdekket. Det skaper endringer inni hvert eneste menneskes individuelle egoisme, og endrer måten han forholder seg til andre på. Lyset leder oss mot likhet med betingelsene som blir avdekket for oss i dette globale nettverket, slik at vi vil bli bedre rustet for det.

Hver gang vil dette nettverket avdekke seg selv som mer helhetlig og globalt når det gjelder å gi til hverandre, og hver gang vil vi måtte jobbe hardere for å påvirke kraften ovenfra, som korrigerer oss i henhold til det globale nettverket.

Giverkraften vil hele tiden avdekke seg selv mellom oss, og hver og en av oss vil måtte forsikre seg om at vi handler i henhold til den.

Om avdekkingen av dette nettverket ikke etterfølges av vår uavhengige utvikling, vil vi føle det som en krise. Situasjonen vil bare forverre seg, helt til det punktet der vi ikke vil være i stand til å handle med og utnytte hverandre, noe vi er avhengige av i dag. Det kan gå så langt at vi ikke vil være i stand til å forsørge oss selv, og da vil vi bli tvunget til å lete etter en løsning.

Alt dette må forklares ut i fra et kabbalistisk synspunkt siden mennesker ikke vil være i stand til å løse dette alene. I slike situasjoner er den eneste løsningen å gå til krig. For å forstå og begynne å handle på riktig måte, må vi i det minste gjøre et minimum av positive indre endringer som samsvarer med det globale nettverket.

Det er derfor kabbalister som ser på denne situasjonen ovenfra, må gi oss råd når det gjelder våre handlinger. Det har alltid vært slik, selv for profetene og kabbalistene opp gjennom alle tider og på alle nivåer.

Fra Den daglige kabbalaleksjonen 2/9/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål