Forumet i Davos

Dr. Michael LaitmanSynspunkt (Michael Khazin, økonom): «Forumet i Davos er ikke lengre av stor interesse for publikum. Økonomien er i resesjon og både forretningsfolk og politikere er veldig klar over det. Det er nødvendig at man diskuterer hva og hvordan det kan endres, men der er behov for mennesker som kan gjøre det og slike ser man ikke i Davos. 

«Dagens Davos kalles et «post-krise forum», som både er morsomt og dumt: reduksjon av privat etterspørsel og forsvinning av middelklassen indikerer at krisen fortsetter. Avslaget til å diskutere de virkelige problemene i den moderne økonomien produserer en illusjon om at krisen er over. Som resultat, gir diskusjonene i Davos, på samme måte som tidligere år, ikke noen reell løsning på verdensøkonomien.»

Min kommentar: Generelt sett er følelsen dårlig og alle fortsetter med det de gjorde før og vanen skaper illusjonen om normalitet. Men naturen (kreftene som styrer mennesket og våre utviklingsmuligheter) står ikke stille: alt i den utvikler seg mot generell harmoni og menneskehetens forsinkelse i å bli lik naturen, i bevegelse mot en harmonisk (integrert) tilstand vil bli følt som en voksende altoverdekkende krise.

(126292)

Kommentarer / Spørsmål