Fra et punkt til det første spirituelle nivået

Spørsmål: Etter leksjonen føler jeg en enorm avstand og avvisning som jeg aldri tidligere har opplevd. Kan dette være et resultat av at jeg ikke jobbet på riktig måte under kongressen?

Svar: Etter denne typen samhold og dette løftet som vi følte under kongressen, så vil det være riktige tilstander om mennesket i etterkant føler avstand, avvisning og forvirring. Motstanden fra vår egoistiske natur er nødt til å øke, og for å motvirke den må vi kjempe imot disse tilstandene.

Om vi opprettholder oss selv i det samme samholdspunktet som vi nå har opnådd, vil det begynne å vokse ved hjelp av vår egoisme som er knyttet opp til det. Vi har mottatt et eksempel, og vi må leve i den samme inspirasjonen. Vi inneholder allerede en tilstand som kalles «samhold», som vi har oppnådd under kongressen i sin klareste og mest livlige form. Jeg må opprettholde denne tilstanden, forsøke å beholde den i hvert eneste sekund av livet mitt.

Jeg vil riktig nok nå umiddelbart få en rekke forstyrrelser, men de er ment for at jeg skal styrke meg selv mer i det samme punktet som jeg oppnådde under kongressen. Da vil dette punktet vokse på grunnlag av alle disse forstyrrelsene. De vil tre inn i det og støtte det ved hjelp av min egen innsats. Da vil dette punktet utvide seg. Det slik jeg utvikler dette punktet til det oppnår størrelsen til det første spirituelle nivået. Jeg har ikke noen annen mulighet til å utvikle meg spirituelt, kun ved hjelp av forstyrrelsene, «hjelp mot meg selv».

Fra Den daglige kabbalaleksjonen 12/12/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål