Fra motsetning til fullkommenhet

Baal HaSulam, «Matan Torah (The Giving of the Torah)«, forkortet versjon: Hvorfor skapte ikke skaperen et menneske med all den fullkommenhet det behøver for å være ham hengiven? Årsaken er at vi må fortjene framgang gjennom egen innsats.

Skaperen ga oss muligheten til selv å fortjene storhet. Vi gjør en innsats, for å komme til ham uten skamfølelse.

Hvorfor skapte han skamfølelsen og belastet oss med å anvende vår egen innsats? Hvorfor skjulte han seg for oss? Alt dette ble gjort for å gi oss mulighet til å få innsikt i det generelle systemet. Og det får man bare dersom man går fra en ukorrigert tilstand til en som er korrigert. Man forstår fullkommenhet, når man har sett det motsatte. Derfor adskilte skaperen oss og ga oss muligheten til å korrigere oss selv og gjenskape et fullkomment system. Ved å gjøre det, vil vi forstå naturen i sin helhet – som er skaperen.

Det finnes ingen annen mulighet. Bare slik kan vi oppnå innsikt i skapelsen, i all dens dybde. Alle handlingene og forfatningene vi går gjennom på denne veien er nødvendige. Det er takket være dem – og korreksjonen vi får av dem – at vi tar inn i oss selv alle beholderne og lysene – og slik blir fullkomne som skaperen. Det finnes ingen annen måte å oppnå den tilstanden.

Hvorfor ble vi allikevel ikke skapt fullkomne i utgangspunktet? Er ikke skaperen allmektig? Her må vi innse at å skape noe på sitt eget nivå, i samme forfatning som ham selv, ville ikke blitt ansett som allmakt. Det ville være som om han ikke skapte noe i det hele tatt. For at han virkelig skal skape noe, må skapningen være i motsetning til ham. Og da har vi ikke noe annet valg enn å oppnå likhet med ham fra vår motsetning.

«Skapningen» er en som innehar egenskaper som står i motsetning skaperens, men allikevel er hengiven ham på grunn av sin korreksjon. Derfor må skapningen gå gjennom alle forfatningene langs veien på en slik måte, å avdekke hele avgrunnen som er mellom ham selv og skaperen. For ved å gjøre det heves skapningen til hans nivå.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 17/11/11, «Matan Torah (The Giving of the Torah)«

 

Kommentarer / Spørsmål