Fra null til Ein Sof (uendeligheten)

Spørsmål: Et hvert praktisk arbeid består av ulike nivå: en begynnelse, midten og en avslutning. Hva er etappene for en integral prosess? Hva må vi lede folk gjennom?

Svar: Integralitet – helhetlighet – er allerede Ein Sof (uendelighet). Dere vet hvordan man beregner en helhet: fra null til uendelighet. Så hver gang dere forsøker å sette puslespillet sammen, å lage spørsmål og å prøve å finne løsningene og svarene på spørsmålene, oppdager dere umiddelbart et dypere lag av hva som skjer. Naturen er uendelig i sin dybde. Vi bare skreller av det første laget, det andre laget osv og de viser seg som dypere og dypere for hver gang.

Vi ser at det som fungerte godt og systematisk i tidligere lag – og aller viktigst tilbakevendende (for en syklus, om gjentakelsen er tydelig og statisk, er resultat av hver prosess og hver plan som er vitenskapelig basert), ser vi at når vi oppdager egenskapene i de dypere lagene fungerer ikke lengre de tidligere modellene i sin helhet. Her er det andre ting som fungerer. Går vi tilbake til en tidligere etappe, ser vi at det fungerer der. Men det fungerer ikke i det dypere nivået, for fullstendig nye forhold viser seg her mellom inngangen og utgangen. Det er en utrolig oppdagelse i menneskets psykologiske dybde av bevissthet.

Fra «En samtale om helhetlig undervisning», #17, 28/2/12

 

Kommentarer / Spørsmål