Fremtidens samfunn: åndelig og materiell

fremtidenssamfunSpørsmål: Hvilken prinsipper må finnes i fremtidens samfunn, har de en gjensidig forbindelse med den åndelige verden?

Svar: I fremtidens samfunn gjelder akkurat de samme kabbalistiske prinsipper som i den spirituelle verden. Dette er det samme kabbalistiske system av gjensidig forbindelse av de korrigerte deler av skapelsen av korrigerte sjeler. Bare at den blir beskrevet og forklart med vanlig materialistisk språk og ikke noe mer enn dette.

Enten jeg sier at vi må samles i henhold til kabbalistiske prinsipper som «tro over grunn,» «annullering,» «første restriksjon,» «andre restriksjon,» «returnerende lys» osv. Eller jeg sier det med enkelt språk – at mennesker trenger å koble seg sammen til tross for egoet, først da vil de oppdage en unik kollektiv kraft blant dem, som faktisk er det øvre lyset.

Fra  Convention In Krasnoyarsk 6/14/13, Lesson 4

 

Kommentarer / Spørsmål