Fysisk befinner jeg meg i gruppen, men hva med sjelen min?

Spørsmål: Er det sant at vi først blir bevisste på ondskapen etter Machsom (grensen til den spirituelle virkeligheten)? Hva kan jeg gjøre før jeg har passert denne grensen?

Svar: Hvert nivå har sin egen måte å måle ting på, sine standarder og sine kriterier. Jeg hadde selv ulike synspunkter om meg selv da jeg var fire, fem, seks og syv år gammel.

Selv nå har jeg muligheten til å kjenne igjen ondskapen. Fysisk er jeg til stede i gruppen, men er jeg der med sjelen min? Nei, det er jeg ikke. Hva vil denne tilstanden lede meg mot? Hva vil skje med meg? Jeg kan ikke oppnå spiritualitet slik som dette. Det er synd. Jeg er lei meg for all den tiden jeg har kastet bort, et bortkastet liv der jeg ikke oppnådde noe som helst.

Deretter begynner jeg å hate alt som hindrer meg i å knytte meg til vennene: min ulikhet i forhold til dem. Alt oppstår selvsagt på grunn av egoismen, i ønsket om å ta imot som ønsker å oppnå spiritualitet slik at vi ikke går glipp av noe her i livet. Dette plasserer meg i de korrekte egoistiske vilkårene Lo Lishma (for seg selv), og deretter vil påvirkningen fra lyset snu det om til den altruistiske tilstanden Lishma (for skaperens skyld).

Skam er uansett til stede her også. Først skammer jeg meg over muligheten over å bli tatt for tyveri, og deretter forstår jeg at det ikke er verdt å stjele, i det minste ikke hele tiden. Som et resultat av dette endrer jeg meg internt slik at jeg ikke ønsker noe fra noen. Alt jeg ønsker er å gi. Dette er min streben, og jeg er glad for det.

Dette er Lo Lishma og ønsket om å gi, den givende handlingen er allerede en del av dette. Det finnes imidlertid en kompensasjon: en god følelse. På denne måten knytter vi oss til godheten og krever ikke noe for øyeblikket.

På det neste nivået endrer lyset mennesket selv uten at han er bevisst på det, og han knytter seg virkelig til ”den gode som gjør godt”. Først knytter jeg meg derfor til det gode som gjør at jeg kjenner gode følelser, og deretter endrer jeg dette til å gi til skaperen.

Fra del fem av Morgenleksjonen 26/06/2011, ”Matan Torah (The Giving of the Torah)”

Kommentarer / Spørsmål