Gå ikke glipp av det svake lyset i sprekken på muren

Å komme til tåreporten, betyr at du skjønner at du ikke er annet enn en tung stein som ikke kan løftes, et ønske du ikke klarer å flytte på med egne krefter. All dens bevegelse skjer kun av energi som kommer utenfra. Alt vårt arbeid er derfor å finne ut hvordan vi kan få denne hjelpen fra omgivelsen.

Dette er et veldig betydningsfullt punkt, som vi har fått fri vilje i. Akkurat når du mister kreftene og ikke ser deg istand til å klare noen ting, når du føler fortvilelse, eller bare svakhet, når du mister motivasjon og håp for fremtiden, føler du plutselig at du ikke klarer å bevege deg. Det finnes ingen viljekraft som kan dytte deg forover mot målet, eller i det minste en liten nål som stikker deg bak og får deg til å bevege deg.

Det er i en slik død tilstand at den frie viljen til å avansere med egne krefter viser seg, ikke fra merkverdige krefter, enten de er positive eller negative, men ved å finne styrke til å avansere ved egen kraft. Du bør ikke lete etter denne styrken inni deg selv, men heller begynne å arbeide sammen med omgivelsen og klatre opp til skaperen med dens styrke.

Men du må ha stor følsomhet for at du i en slik grå og fattigslig tilstand skal klare å skjelne den flyktige åpningen til lyset, når du kan gå inn og utføre handlingen din.

En sprekk for lyset viser seg plutselig, med de utallige ønskene, som du kan penetrere og bruke for å få gjennombrudd. Man må konstant vente på det øyeblikket, i den mest livløse tilstanden, når en føler seg maktesløs og har mistet all sans for det spirituelle. Selv i en slik tilstand er det mulig å være følsom.

Når en føler seg fortvilet eller likegyldig, er en allikevel nødt til å skjerpe oppfatningsevnen og forvente at en utifra denne tilstanden vil bli istand til å ta spranget ut. Det er som om du har en solid mur foran deg og plutselig legger du merke til en liten sprekk; du trenger deg gjennom den og derfra finner du veien ut. Det er der, i denne mørke tilstanden, at du vil finne ut hvordan du oppnår å realisere deg selv.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 6/9/12, Writings of Rabash

 

Kommentarer / Spørsmål