Gjensidig garanti over alle våre ulikheter

Det finnes ikke noe som er godt uten at det også finnes ondt, og det finnes heller ikke noe ondt uten at noe er godt. Først når disse to oppnår balanse vil følelsen av liv vokse dem imellom, fremgang. Vi ser dette i hver eneste «skapning». Selv når det gjelder musikk, vil ikke dur eller moll fungere uten hverandre. Siden knutepunktet mellom notene hele tiden pulserer med motstand i hver eneste akkord, vil disharmoni og harmoni finnes. Harmoni – det er et korrekt forhold mellom disharmoniske toner.

Selv hjemme vil du ikke oppnå enighet om du ikke leder to motsetninger sammen. Hvordan kan du oppnå husfred? Fred er tross alt helhet, midtlinjen, som er bygget opp av to kontraster. De utvikler seg gradvis og kontrasten dem imellom blir sterkere; du utsletter dem ikke, men knytter dem heller sammen, leder dem sammen på toppen.

Dette er gjensidig garanti: Til tross for alle motsetningene ser vi etter den felles øvre kraften som vil knytte oss til hverandre. Vi ønsker bare å kalle på den, å trekke den nærmere oss slik at den kan være blant oss.

Faktum er at «den» er det framtidige «vi». Nå klarer vi ikke å behandle hverandre på riktig måte, og derfor ønsker vi at kraften til den gjensidige garantien skal kle seg inn i oss, for å bli vekket inni oss.

Fra del fire av den Daglige kabbalaleksjonen 2/1/2012, «The Freedom»

Kommentarer / Spørsmål