Globalistikk er vitenskapen om den nye verden

Kronikk: Globalistikk (fra latinsk “Globus,” globusen, en vitenskap om universet) er en vitenskap om mekanismene innenfor utviklingen av menneskeheten og verden som en helhet, under virkelige forhold på jorden: Dens begrensede størrelse, begrensede naturressurser og antropologisk overpopulasjon. Verden er menneskeheten og dens omgivelser.

Globalistikk gransker den helhetlige verden fra et globalt perspektiv og beskriver denne verden, dens utviklingsdynamikker og dens indre samhandlinger som ett enkelt system med helhetlige parametre.

Globalistikk studerer de generelle lovene i den kvantitative utviklingen av menneskeheten og bygger kvalitative modeller av den styrte, bærekraftige verdensorden under vilkår av antropologisk overpopulasjon. Globalistikk kombinerer på en balansert måte grunnleggende og anvendt forskning og utvikling.

Kommentarer / Spørsmål